På Pallas Invest är vi intresserade av att investera både i produkter och tjänster, i såväl oerfarna start-ups som erfarna företag som behöver kapital för att ta nästa steg. Av avgörande betydelse för oss är att det finns en bärkraftig affärsidé samt att någon eller några tar entreprenörsansvaret att driva idén framåt. Vi är inte intresserade av endast idéer.

Vår investering består av kapital, affärsutveckling och coaching om så behövs. Vidare kan vi hjälpa till med kontakter och nätverk för att få idén att lyfta. Ju mer du har klart avseende affärsidé, mål och budget, desto enklare blir det för oss att ta beslut om vårt deltagande.

Ansvar och affärsidé är avgörande

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.